Kontakt

Formand

Danny Skinner Kähler Haldborg Wilkenskjeld

Formand og hovedtræner

Kasserer

Næstformand

Christine Skinner Kähler Haldborg Wilkenskjeld

Næstformand og hovedtræner

Sekretær

Bestyrelsen

Ove Jensen


Bestyrelsesmedlem.